Przewiń
stropy
TERIVA 4.0

specyfikacja

ilość belek na 1 m2 stropu 1,67 mb
długość belek 1,2-6,6
-