Przewiń
beton
BETON

Stabilizacja cementem wg PN-S-96012:1997

Stabilizacja Rm 0,5-1,5 MPa
Stabilizacja Rm 1,5-2,5 MPa
Stabilizacja Rm 2,5-5,0 MPa
Stabilizacja Rm 6,0-9,0 MPa
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Beton towarowy

Beton C 8/10 (B-10)
Beton C 12/15 (B-15)
Beton C 16/20 (B-20)
Beton C 20/25 (B-25)
Beton C 25/30 (B-30)
Beton C 30/37 (B-35)

Beton konstrukcyjny

Beton C 35/45
Beton C 40/50
Beton C 45/60
Beton C 50/60

Betony konstrukcyjne przeznaczone do wykonywania elementów prefabrykowanych, elementów sprężonych, podciągów i stropów lub do zalewania na budowie.

Beton dorogwo-mostowy

Beton C 30/37 - klasa ekspozycji XC4, XF3
Beton drogowo-mostowy przeznaczony do wykonywania elementów mostów i wiaduktów (przyczółki, fundamenty, płyty, słupy).

Beton C 30/37 - klasa ekspozycji XC4
Beton palowy samozagęszczalny przeznaczony do zalewania pali żelbetowych wierconych w gruncie słabonośnym.

Beton posadzkowy

Beton C 20/25 - klasa ekspozycji XC1
Beton posadzkowy z dodatkiem włókien polipropylenowych lub stalowych przeznaczony do wykonywania posadzek przemysłowych i zwykłych o grubości powyżej 10 cm.

Beton C 20/25 (barwiony) - klasa ekspozycji XC1
Beton posadzkowy barwiony przeznaczony do wykonywania posadzek przemysłowych i zwykłych w zależności od wymagań inwestora.

Beton LC 12/13
Beton lekki przeznaczony do stosowania jako warstwy izolacyjne pod posadzki przemysłowe i zwykłe.

Beton odporny na agresję chemiczną

Beton C 30/37 - klasa ekspozycji XF1, XA1
Beton odporny na środowisko agresywne przeznaczony do zalewania płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę i szambo, oraz jako beton konstrukcyjny w budowlach narażonych na zwiększoną agresywność chemiczną (np. oczyszczalnie ścieków)

-